Secretariaat

Bredevoortsestraatweg 3a
7121 BA Aalten
Tel. 0543-723360
info@acmaalten.nl

Aaltens Christelijk Mannenkoor
opgericht 1956
aangesloten bij de Kon. Chr. Zangers Bond.

Wetenswaardigheden over het ACM

Het koor repeteert elke maandag van 20 uur tot 22 uur in activiteitencentrum de Hofnar te Aalten. Vooraf wordt wekelijks een half uur aan stemoefening gedaan. Elke stem komt één keer in de vier weken aan de beurt. Ook kan na 22 uur met de solisten een half uur worden gerepeteerd. In de pauze, van 21 uur tot 21.15 uur is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, thee of iets sterkers.
Het ledental bedraagt ca 60 leden, variërend in leeftijd van eind 30 tot eind 80 jaar.
Het ACM heeft een eigen website, te bezoeken onder www.acmaalten.nl
Het koor geeft jaarlijks een eigen concert en een benefietconcert. Er wordt geregeld deelgenomen aan kerkconcerten en zangavonden. 
Ook wordt jaarlijks gemusiceerd met de Chr. Muziekvereniging ‘De Eendracht’ tijdens de Adventswijding. Zingen voor een verzorgingstehuis behoort tevens tot de jaarlijks terugkerende tradities. Ook op recepties en begrafenissen van leden kan men rekenen op het ACM.
Elke 2 jaar wordt een uitstapje of reis georganiseerd voor de leden.
Het repertoire van het ACM is zeer divers: van geestelijk tot Russisch byzantijns, van folklore tot musical, van popmuziekbewerkingen tot licht klassiek, van negrospirituals tot het kerstrepertoire, (bijna) niets wordt geschuwd. Er wordt gezongen in de talen Nederlands, Duits, Frans, Engels, Russisch, Kroatisch, Latijns, Pools, Bulgaars e.d. In het muziekarchief bevinden zich ca 300 stukken waaruit geput kan worden.
Bij lief en leed kan men rekenen op elkaars steun.
Koorlid Willem Bollen is de aangewezen contactpersoon in tijden van vreugde en verdriet.
Om het bestuur niet te veel te belasten zijn er diverse commissies in het leven geroepen.
 De muziekcommissie:
Deze commissie komt met voorstellen van muziekstukken voor uitvoeringen en zorgt ervoor dat de te zingen nummers voor de concerten op tijd bekend en aanwezig zijn bij de koorleden, zodat deze goed gerepeteerd kunnen worden.

– De evenementencommissie: 
Onder deze commissie vallen diverse activiteiten waaronder het optreden als verkeersregelaars voor het parkeren bij grote evenementen zoals ‘Bredevoort Schittert’.
– De communicatiecommissie: 
Deze commissie zorgt voor de interne- en externe communicatie.