Sponsoren

Secretariaat
Bredevoortsestraatweg 3a

7121 BA Aalten
Tel. 0543-723360
Contact

VOORJAARSCONCERT ACM

Dit was waarschijnlijk het beste concert dat dit koor de laatste 20 jaar heeft gegeven.
Nummers als: ‘Into my heart’, ‘Frieden’, ‘Veni Jesu’ en ‘Er is een God die hoort’, brachten velen tot tranen van ontroering.

De nummers die uit het hoofd gezongen moesten worden en waar velen tegen op zagen, konden dank zij de uitstekende mimiek van Suzanna toch goed gebracht worden.
Uit de vele reacties die we hebben gehoord:

‘Een ouderwets echte mannenkooravond’
‘Lang geleden dat ik zoiets moois meegemaakt heb’
Af en toe liepen ons de koude rillingen over de rug.
Wat een geweldige so-praan!
Een Aaltens supertalent waar we nog veel van zullen horen.
En wat kan onze nieuwe dirigent mooi zingen!

Lovende woorden ook voor ons aller Yvonne Beeftink, het Koperensemble van de Eendracht en het imponerende orgelspel van Wim Does.
Na het slotwoord van voorzitter Jan Bongen waarin alle deelnemers lof werd toegezwaaid, richtte Arie Borsjes zich namens de KNZV tot Suzanna en kreeg zij namens het ACM een fraai beeldje aangeboden.

Aan het concert werkten mee:
Rachel Westerveld: sopraan
Wim Does: orgel
Yvonne Beeftink: piano
En een koperensemble van De Eendracht.

Heeft u zin om mee te zingen, weet u welkom in de Pol, Polstraat 7, 7121 DH Aalten.


Welkom voor de nieuwe dirigent bij het Aaltens Chr. mannenkoor

Per 15 april 2023 heeft Mathijs Dubbeldam uit Bredevoort het contract getekend waarmee hij zich als dirigent verbindt aan het ACM. Hij lost hiermee Susanna Veerman af, die negen jaar als vaste dirigent het koor leidde.

Mathijs is een jonge dirigent die sinds kort in onze regio woonachtig is. Hiervoor heeft hij enkele koren geleid in de regio Nijmegen. Hij heeft een allround vakopleiding als zangdocent en dirigent en woont met zijn gezin in Bredevoort.
Het stokje wordt letterlijk overgedragen op een concert in de oude Helenakerk te Aalten op 15 april 2023.

Hij vindt het een uitdaging om de zangkwaliteiten van de mannen naar een hoger niveau te tillen.
En dat gebeurt dan elke maandagavond vanaf 20.00 uur in de Hofnar in Aalten.
Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom!

Open Monumentendag 2022

Pronsweide juli 2022


60 jaar zingen met ACM
Zaterdag hebben we het 60-jarig jubileum gevierd van Herman Wisselink.
60 jaren onafgebroken lid van het Aaltens Christelijk Mannenkoor als bariton. En niet ‘zo nu en dan’, maar met trouw van de bovenste plank! Naast zingen heeft Herman veel voor de vereniging gedaan, vooral in de tijd van het inzamelen van oud papier. Veel van zijn vrije tijd ging hieraan op. Wij zijn dankbaar voor zijn trouw en inzet. De jubileumspeld is dik verdiend. Hulde aan deze (bijna) 82-jarige zingende Aaltenaar.