Aalten Christelijk Mannenkoor
       sinds 1956

Sponsoren

Secretariaat
Bredevoortsestraatweg 3a

7121 BA Aalten
Tel. 0543-723360
info@acmaalten.nl

Open Monumentendag 2022

Pronsweide juli 2022


60 jaar zingen met ACM
Zaterdag hebben we het 60-jarig jubileum gevierd van Herman Wisselink.
60 jaren onafgebroken lid van het Aaltens Christelijk Mannenkoor als bariton. En niet ‘zo nu en dan’, maar met trouw van de bovenste plank! Naast zingen heeft Herman veel voor de vereniging gedaan, vooral in de tijd van het inzamelen van oud papier. Veel van zijn vrije tijd ging hieraan op. Wij zijn dankbaar voor zijn trouw en inzet. De jubileumspeld is dik verdiend. Hulde aan deze (bijna) 82-jarige zingende Aaltenaar.