Aalten Christelijk Mannenkoor
       sinds 1956

Secretariaat
Bredevoortsestraatweg 3a

7121 BA Aalten
Tel. 0543-723360
info@acmaalten.nl


60 jaar zingen met ACM
Zaterdag hebben we het 60-jarig jubileum gevierd van Herman Wisselink.
60 jaren onafgebroken lid van het Aaltens Christelijk Mannenkoor als bariton. En niet ‘zo nu en dan’, maar met trouw van de bovenste plank! Naast zingen heeft Herman veel voor de vereniging gedaan, vooral in de tijd van het inzamelen van oud papier. Veel van zijn vrije tijd ging hieraan op. Wij zijn dankbaar voor zijn trouw en inzet. De jubileumspeld is dik verdiend. Hulde aan deze (bijna) 82-jarige zingende Aaltenaar.

Sponsoren

Een bijzondere oefenavond!

Op de poster die ik de afgelopen weken tegenkwam in diverse openbare ruimtes en op de voordeur van sommige woningen, stond: “ACM organiseert OPEN AVOND”   

‘Iedereen is welkom.’

Lees meer..

12 ½ Jubileum. Beter laat dan vergeten

Op maandagavond 20 januari, de repetitieavond van het koor, moest nog even wat recht gezet worden. Lieuwe Westerterp was al een tijdje geleden 12 ½ jaar bij het koor maar daar was nog geen aandacht aan geschonken. Lieuwe is een aantal jaren voorzitter geweest en heeft veel betekend voor het koor. Hij heeft o.a. in die tijd, het huishoudelijk regelement opgesteld en een aanzet gegeven om een Nieuwsflits uit te gegeven en daar zijn we nog altijd dankbaar voor. Lieuwe bedankt en op naar de 25 jaar.

5 Jubilarissen 

gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie 3 januari 2020 v.l.o.n.r.b.: Gerrit Hartemink (25jr.), Anton Essink(50jr.), Wim Wikkerink(50jr.), Gerrit Oosterink(25jr.) en Henk Klumpenhouwer(40jr.).

Klik hier om het fotoalbum te bekijken.

Jubilaris

Albert Scholten wordt bedankt voor het vele werk dat hij voor het koor gedaan heeft in het bestuur en de muziekcommissie in de afgelopen 12,5 jaar. Met recht een felicitatie waard!